30.09.2023

ДОМАШЕН ЕЛ ТЕХНИК

 

– Поради това,че в София има много стари и занемарени сгради със остаряла и амортизирана електро мрежа постоянно се налага отремонтиране на електро инсталации,електро табла,силови интсталации. Проблемът е там,че те са изградени и проектирани за едни мощности но с течение на времето и модернизацията старите електро инсталации се нуждаят от подмяна и от ремонтиране тогава е необходимо от домашен ел техник.

– Изграждането на нови сгради и кооперации също е фактор на електро аварии поради това,че изграждането им е извършено в повечето случаи от неквалифицирани лица или с евтини консумативи и материали,което води до проблеми и електро аврии намесата на домашен ел техник би Ви решило проблема.

– Нашите специалисти извършват денонощни аварийни електро услуги на Ваш адрес до 30мин. от заявяването ще бъдете посетени от домашен ел техник.

– Посещението ще бъде извършено от квалифициран специалист електротехник.Стремим се да бъдем точни и бързо та отстраним възникналият проблем , наличието на домашен ел техник е много нужно и необходимо.

– Електротехник по домовете ще Ви посети и ще Ви консултира за най правилното решение по изграждане, ремонт, поддръжка и ремонт на силнотокови електрически инсталации в жилищни сгради, търговски и промишлени обекти за дома е обозначено като домашен ел техник.

– Електрическо табла/ел.табла/, дефектно токови защити, захранващи линии,токови кръгове, ключове, контакти, вътрешно осветление, външно осветление, стълбищно осветление,интериорно осветление, фотоклетки, таймери,бойлери и др. ще бъдат отремонтирани от домашен ел техник

– Изграждане и ремонт на мълниа защита на жилищни сгради, търговски обекти и промишлени сгради.

– Изграждане и ремонт на електросъоръжения. Проверка на електро инсталацията за евентуално прикачане и нарушаване на схема разкриване на кражби.

– Посещение от квалифициран електротехник на адреса Ви. – Изграждане и ремонт на интериорно осветление.

– Електротехник по домовете от служител на vmd2012ltd.

– При всяко посещение се таксува оглед 30лв. Аварийни – Денонощно! Експресно до 30 мин. За София. тел.0876520653 – https://vikeluslugi.com