18.09.2019

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИЯ

Електрическата инсталация е съчетание от системи, проводници и електрически схеми, с цел да гарантира сигурно и надеждно разпределяне на електрическата енергия в вашия дом или на работното място.

Ние ви предлагаме квалифицирани електротехници, които да изпълнят следните електро услуги :

  • Проектиране на електро инсталации/електрическа инсталация/;
  • Изграждане на електро инсталации/електрическа инсталация/;
  • Поддръжка на електро инсталации/електрическа инсталация/;
  • Ремонт на електро инсталации/електрическа инсталация/.
  • Диагностика на електрически инсталации
  • Поддръжка на електрически инсталации
ремонт на електрическа инсталация

ремонт на електрическа инсталация