02.02.2018

ЕЛЕКТРО АВАРИИ – СОФИЯ – ЕЛЕКТРОТЕХНИК

ЕЛЕКТРО АВАРИИ – СОФИЯ – ЕЛЕКТРОТЕХНИК

Електро аварии за София – Електротехник

Извършваме профилактика на електро инсталации/ел-инсталации/,електро табла/ел.табла/ .

Предлагаме и абонаментна подръжка на електро инсталации/ел.инсталации/ на жилищни сгради,офиси и промишлени сгради.

За София. тел.0876520653 – https://vikeluslugi.com

Стремим се да бъдем експедитивни добри и конкурентни в в извършването на електро услугите,аварийните електро услуги. 

Основната ни  дейност е електро услуги/ел.услуги/ и електротехническите услуги ,електро аварийни услуги,неотложни електро авариини ремонти,проектираме , изграждаме и ремонтираме на електрически апарати уредби услтройства и инсталации.

Фирмата ни ВМД 2012 ЕООД  разполага с много добри квалифицирани електротехници кадри ,които извършват високо качествени електротехнически аварийни услуги.

Стремим се да бъдем на високо конкурентно ниво и качеството и ефективността на извършените електро услуги и електротехническите услуги. Телефон за контакти.
Фирмата ни извършва следните електро услуги и електротехнически услуги/ел.услуги/, както и авариини и спешни ремонти:

Електро услуги и Електротехнически услуги
– проектиране, изграждане и ремонт на електрически инсталации/ел.инсталации/ в сгради,помещения,апартаменти, както и спешни неотложни аварии;
– изграждане и ремонт на всички видове електроинсталации/ел.инсталации/ в промишлени, обществени и жилищни сгради;
–изграждане и ремонт на всички видове електрически табла/ел.табла/ за офисно, жилищно и промишлено строителство;
– изграждане проектиране и ремонт на интериорно декоративно осветление;
– проектиране и изграждане на слаботокова инсталация;
– изграждане на пожароизвестителни системи;
– изграждане на звънчево домофонни системи;
– изграждане сигнално охранителни системи;

-Електро аварии/ел.аварии/ подмяна на изгорели кабели ,табла и монтиране на нови.

– проверка и измерване на електро инсталация схеми и разкриване на злоупотреби.

електро