06.04.2018

РАЙОН СЕРДИКА

РАЙОН СЕРДИКА

Електро аварии за София 

Добрият електротехник в София

Електротехник на повикване

Електротехник по домовете

Електротехник за София

Посещение по домовете

Авариен електротехник

Спешни аварии

Ние сме най добрите  в областта на електро услугите и електротехническите услуги. Основната ни  дейност е авариини електро услуги и електротехнически услуги  проектиране , изграждане и ремонт на електрически инсталации и табла.

Фирмата ни ВМД 2012 ЕООД  предлага  предимно авариини електро услуги и електротехнически услуги проектирането до доставката и техния монтаж и демонтаж. Телефон за контакти.

Фирмата ни извършва следните електро услуги и електротехнически услуги/ел.услуги/, както и авариини и спешни ремонти:

Електро услуги и Електротехнически услуги
– проектиране, изграждане и ремонт на електрически инсталации/ел.инсталации/ в сгради,помещения,апартаменти, както и спешни неотложни аварии;
– изграждане и ремонт на всички видове електроинсталации/ел.инсталации/ в промишлени, обществени и жилищни сгради;
-изграждане и ремонт на всички видове електрически табла/ел.табла/ за офисно, жилищно и промишлено строителство;
– изграждане проектиране и ремонт на интериорно декоративно осветление;
– проектиране и изграждане на слаботокова инсталация;
– изграждане на пожароизвестителни системи;
– изграждане на звънчево домофонни системи;
– изграждане сигнално охранителни системи;

-Електро аварии/ел.аварии/ подмяна на изгорели кабели ,табла и монтиране на нови.

– проверка и измерване на електро инсталация схеми и разкриване на злоупотреби.

-Авариен електротехник

-Посещение по домовете

Електротехник по домовете Ел.техник по домовете Електро авария Ел.авария Eлектротехник Ел.техник Електро услуги Ел.Услуги Електротехник 24 Ел.услуги по домовете http://www.avaria.bg/ http://vikeluslugi.com/ http://xn----ftbearjfdztniqc.bg/

Електротехник по домовете
Ел.техник по домовете
Електро авария
Ел.авария
Eлектротехник
Ел.техник
Електро услуги
Ел.Услуги
Електротехник 24
Ел.услуги по домовете
http://www.avaria.bg/
http://vikeluslugi.com/
http://xn–-ftbearjfdztniqc.bg/